Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Eylül 6, 2017 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Çağdaş Yönetim Bilimi

Şadi Can Saruhan ve Müge Leyla Yıldız'ın kaleminden "Çağdaş Yönetim Bilimi" adlı kitap Beta Yayınları'ndan çıkıyor.

Dünya Siyasetinde Latin Amerika

Yrd. Doç. Dr. İsmail Ermağan'ın kaleminden "Dünya Siyasetinde Latin Amerika" adlı kitap Nobel Yayın Dağıtım'dan yayınlanıyor.

Komünist Parti Manifestosu

Friedrich Engels ve Karl Marx'ın kaleminden "Komünist Parti Manifestosu" adlı kitap 7 dilde Kor Kitap'tan yayınlanıyor.

Tapınak Şövalyeleri

Kürşad Berkkan'ın kaleminden "Tapınak Şövalyeleri" adlı kitap Eftalya Kitap'tan yayınlanıyor.

Yakın Tarihimizden Gizli Çehreler

M. Ertuğrul Düzdağ'ın kaleminden "Yakın Tarihimizden Gizli Çehreler" adlı kitap İz Yayıncılık'tan çıkıyor.